OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 7 odrębnych obszarów na terenie Gminy Miasta Chełmna