MegaWeekend w Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, 27 kwietnia – 7 maja 2023 roku