Korzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już od ponad roku. Mieszkańcy powiatu chełmińskiego również z niej korzystają i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. 

Informacje prezentowane na mapie uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożeń, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Każdy może skorzystać z Mapy wchodząc na stronę internetową policji. Dalej wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia. Zgłoszenia są anonimowe i nie trzeba podawać swoich danych.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a policją. Jest to narzędzie informatyczne, które pozwala mieszkańcom na wskazywanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez policję.
Na podstawie analizy zgłoszonych zagrożeń na terenie powiatu chełmińskiego stwierdzono, że do najczęściej zgłaszanych należą:
–  przekraczanie prędkości
– nieprawidłowe parkowanie
– spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych
Nawet jeśli w pewnych rejonach zwłaszcza na terenie gmin zgłoszeń jest niewiele, zgłaszane tam problemy mogą być uciążliwe dla mieszkańców. Dotyczy to  chociażby biegających bezpańskich psów czy dzikich wysypisk śmieci dlatego zachęcamy do korzystania z Mapy i zgłaszania zagrożeń. Okazuje się ona praktycznym narzędziem pozwalającym policji lepiej odpowiadać i reagować na problemy społeczne.
Ważna uwaga dla wszystkich , którzy chcą skorzystać z Mapy:
Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych  112 czy 997.
Z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa należy korzystać w sposób odpowiedzialny.
Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła reakcję policji.