KONKURS PLASTYCZNY PT.: „ZABAWNE ZDJĘCIE Z WAKACJI”- termin składania prac do 16.09.2016 r.

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WALENTEGO FIAŁKA
W CHEŁMNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW
MIASTA I POWIATU DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.:
„ZABAWNE ZDJĘCIE Z WAKACJI”.

I    CELEM KONKURSU JEST:
1.    ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ.
2.    PREZENTACJA POKONKURSOWEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ.
3.    UPAMIĘTNIENIE ŚMIESZNYCH SYTUACJI PRZEŻYTYCH PODCZAS WAKACJI.

II   WARUNKI KONKURSU:
1.     FORMAT: A5 (148 mm x 210 mm)
2.     WYDRUKOWANE MAX 3 ZDJĘCIA.
3.     DO WYBORU: KOLOR, SEPIA, CZARNO-BIAŁE.
4.     ZGŁOSZONE ZDJĘCIA NIE POWINNY BYĆ DOTYCHCZAS PUBLIKOWANE                   
   I  NIE ZGŁOSZONE DO INNYCH KONKURSÓW.
5.     INDYWIDUALNE, SAMODZIELNE WYKONANIE.

III   UCZESTNICY:
1.     BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
2.     MIESZKAŃCY MIASTA I POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO.
IV   TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA 16 WRZEŚNIA 2016 R.

V    UCZESTNIK SKŁADAJĄC PRACĘ NA KONKURS WYRAŻA ZGODĘ NA:
1.      PRZEKAZANIE PRAWA WŁASNOŚCI FOTOGRAFII BIBLIOTECE.
2.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z PÓŹN. ZMIANAMI.

VI    UWAGI:
1.     DO PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DANE OSOBOWE AUTORA:
          IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, WIEK, NR TELEFONU.
2.     FOTOGRAFIE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WALENTEGO FIAŁKA
AL. 3 MAJA 2, 86-200 CHEŁMNO
Z DOPISKIEM NA KOPERCIE: „KONKURS WAKACYJNY”

3.     PODSUMOWANIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD I OTWARCIE WYSTAWY 
    POKONKURSOWEJ NASTĄPI 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU O GODZ. 1600 .
4.     PRACE ZŁOŻONE PO TERMINIE LUB NIESPEŁNIAJĄCE OKREŚLONYCH WARUNKÓW – ZOSTANĄ WYKLUCZONE.
5.    TELEFON KONTAKTOWY: 56 676-14-54