Komunikat ws. uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, 12.03.2020

W związku z komunikatem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, dekretem bpa Diecezji Toruńskiej Wiesława Śmigla, w porozumieniu z proboszczami chełmińskich parafii, w odpowiedzi na Państwa liczne pytania, informujemy:

Do 29 marca osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem udzielona będzie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej.

Chełmińskie parafie stosują się do wszystkich aktualnych wytycznych publikowanych przez Konferencję Episkopatu Polski. Więcej informacji, w tym wytycznych na temat zachowania się podczas uczestnictwa we mszy świętej, znajdą Państwo na oficjalnej stronie Diecezji Toruńskiej: https://bit.ly/2vZ7JZ6.

Urząd Miasta Chełmna