JARMARK ŚWIĄTECZNY, 18.12.2016 r.

Impreza nosi nazwę: Jarmark Świąteczny, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.
Organizatorem Jarmarku jest:
Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.

Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 18 grudnia 2016 r. (niedziela).
Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.
Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki Bożonarodzeniowej tj. ozdoby świąteczne, choinkowe, rękodzieło, regionalne produkty spożywcze i mała gastronomia.
a) Organizator udostępnia w pierwszej kolejności odpłatnie Wystawcom stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m pod straganami na płycie rynku w Chełmnie, w części znajdującej się za ratuszem – Muzeum Ziemi Chełmińskiej w godz. 09.00 – 15.00.
Koszt za jeden stół: