Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski planuje nabór w ramach poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Dotacja przeznaczona zostanie dla m.in. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw na inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 9 582 496 zł, 5 500 000 zł w ramach przedszkoli specjalnych oraz 8 600 000 zł w konkursie dedykowanym polityce terytorialnej. Planowane rozpoczęcie naboru to 29 marca 2019 r., dlatego też zapraszamy do możliwie jak najszybszego zainteresowania się tym tematem.

 

Ponadto, planowane jest również rozpoczęcie naboru w ramach poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (rozpoczęcie naboru  30 kwietnia 2019 r.). Dotacja przeznaczona zostanie dla m.in. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw na inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych). Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 30 000 000 zł.