Informacja dla Mieszkańców w sprawie przerw w dostawie energii elektrycznej

Informuję, że przerwy w dostawie prądu są od nas niezależne.
Za przerwy odpowiedzialny jest operator sieci. Pomimo moich kilkukrotnych interwencji  otrzymałem informację, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem a wyłączenia prądu są planowe. Prace będą nadal realizowane.
Do awarii oświetlenia ulicznego w okolicach Działek Miejskich doszło z winy Energa Operator.
Zapewniono mnie, że od dnia jutrzejszego (21.12.2018 r.) nie będzie już przerw w dostawie energii.
 
Artur Mikiewicz
Burmistrz Miasta Chełmna