Awaria systemu do obsługi Rady Miasta Chełmna

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że w trakcie obrad IV Sesji Rady Miasta Chełmna, mającej miejsce dnia 16.01.2019 r., wystąpiły problemy techniczne ze sprzętem. W wyniku awarii przestał działać moduł debat, który odpowiedzialny jest za pracę mikrofonów, oraz moduł głosowania.
Skutkiem powyższego w materiale zamieszczonym na BIP urzędu (sesje online / archiwum), częściowo występuje brak ścieżki dźwiękowej.
O fakcie problemów ze sprzętem powiadomiliśmy dostawcę i w ramach gwarancji oczekujemy usunięcia usterek.

 

W trosce o jak największą transparentność działalności urzędu informujemy, że na stronie nagrań wideo relacji sesji Rady Miasta został dodany nowy materiał, zawierający bardziej obszerną ścieżkę dźwiękową. W materiale video występują jednak braki ścieżki dźwiękowej (ok. 32 minuty), od ok. 0:41:00 do 1:12:52, których nie mamy już możliwości odtworzenia.