Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023

 

Gmina Miasto Chełmno informuje, iż rozpoczyna prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Celem Programu jest identyfikacja zdegradowanych obszarów miejskich i przeprowadzenie działań prowadzących do:

1) wzrostu aktywności społecznej, ożywienia społecznego,

2) zmniejszenia poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in.
z oddaleniem od rynku pracy, degradacją obszarów, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich usług społecznych), w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym,

3) wzrostu zatrudnienia,

4) ożywienia gospodarczego, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 Prace nad dokumentem strategicznym będą prowadzone w oparciu o metodę ekspercko – partycypacyjną, która szczególny nacisk kładzie na proces konsultacji społecznych i możliwość aktywnego, społecznego udziału w pracach społeczności lokalnej.

Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas spotkań konsultacyjnych zapewni możliwość podejmowania decyzji przy tworzeniu Programu Rewitalizacji  oraz pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy.

O szczegółowym harmonogramie spotkań konsultacyjnych poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej.

 Rozpoczecie prac nad Programem Rewitalizacji na lata 2016-2023 (386kB)
Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania sie o srodki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (1775kB)
Zarzadzenie ws powołania Zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmno na lata 2016-2023 (444kB)
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (214kB)