13. SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW Z REGIONU, 09.10.2016 r.

seniorzy

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

seniorzy

13. SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW Z REGIONU ”

 

Już w niedzielę 9 października 2016 roku Chełmno gościć będzie Kluby Seniora z naszego regionu podczas kolejnej, cieszącej się wielkim zainteresowaniem wśród miłośników śpiewu i tańca, trzynastej edycji CHEŁMIŃSKICH SPOTKAŃ KLUBÓW SENIORA pn. “ZŁOTY, JESIENNY LIŚĆ”. W tym roku, ze względu na zły stan techniczny obiektu Kinoteatru „Rondo”, zmieniamy miejsce prezentacji na HALĘ SPORTOWĄ GIMNAZJUM NR 1 przy ulicy Szkolnej 6. Występy sceniczne oceni fachowe jury, ale całość traktujemy jako doskonałą zabawę, która sprzyjać ma integracji i wymianie doświadczeń. Publiczność będzie miała okazję obejrzeć różnorodne programy artystyczne, bawiąc się wspólnie z artystami w tańcu, z piosenką i przyśpiewkami ludowymi.

Poniżej załączamy regulamin i kartę zgłoszenia dla uczestników imprezy.

 REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR:

Chełmiński Dom Kultury

 1. Dworcowa 40 a

86 – 200 Chełmno

tel./fax. (056) 686 48 08; sekretariat@chdk.pl www.chdk.pl

z udziałem środków finansowych Gminy Miasto Chełmno, Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Firmy MONDI S.A.

 

2.WSPÓŁORGANIZATOR:

Urząd Miasta Chełmna

 

 1. PATRONAT HONOROWY:

Burmistrz Miasta Chełmna

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

9 października 2016 r. (niedziela) Chełmno

od godz. 10.00 – HALA SPORTOWA GIMNAZJUM NR 1 /ul. Szkolna 6/

 

 1. CEL I ZAŁOŻENIA IMPREZY:
 • prezentacja dorobku twórczego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji
 • wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej
 • integracja Klubów Seniora
 • inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej

 

 1. KATEGORIE:
 • soliści oraz duety
 • zespoły wokalne,
 • zespoły wokalno – instrumentalne,
 • zespoły folklorystyczne,
 • kabarety
 • taniec dowolny (pląsy itp.)

 

 1. REPERTUAR:

Zgłaszający przygotowują repertuar o tematyce dowolnej w następujących przedziałach czasowych:

 • zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne, zespoły folklorystyczne – do 15 minut
 • soliści, duety – do 10 minut
 • taniec dowolny (pląsy itp.) – do 5 min.
 • kabarety – do 20 minut
 • ponieważ „Spotkania” odbywają się w „MIEŚCIE ZAKOCHANYCH” w jesiennej aurze, jeden z utworów powinien nawiązywać do tematyki miłosnej lub do klimatów jesiennych.

 

 1. OCENA

Występy zespołów będą oceniane przez JURY powołane przez organizatora .

Kryteria oceny:

– kultura muzyczna,

– kultura słowa,

– kultura sceniczna i reżyseria,

– dobór repertuaru dopasowany do możliwości wykonawczych,

– ogólny wyraz artystyczny

 

 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • Zapewniamy nagrody i dyplomy dla najlepszych solistów i zespołów w poszczególnych kategoriach, „Nagrodę Specjalną” Klubu Seniora ZGODA – Gospodarza „Spotkań” oraz upominki i dyplomy dla wszystkich zespołów i solistów

 

 1. UWAGI:
 • Impreza ma charakter konkursu połączonego z prezentacjami scenicznymi i pokazem pracy SENIORÓW.
 • Uczestnicy potwierdzają swój udział na załączonej do regulaminu KARCIE ZGŁOSZENIA, którą należy przesłać do Chełmińskiego Domu Kultury do dnia 19 września 2016 roku. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem udziału w „Spotkaniach” jest wpisowe w wysokości 15 zł od osoby /obiad/ – wpłaty prosimy dokonać na konto: Chełmiński Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Chełmnie 56 9486 0005 0000 0361 2000 0018 do dnia 3 października 2016 roku z dopiskiem „XIII Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora”.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej /ubezpieczenie OC, NW/
 • Z uwagi na ograniczenia lokalowe – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH – UCZESTNIKÓW „SPOTKAŃ”, ORGANIZATORZY OFERUJĄ NOCLEG ZE ŚNIADANIEM W CENIE 50 ZŁ OD OSOBY W EUROPEJSKIM CENTRUM WYMIANY MŁODZIEŻY NAD MALOWNICZO POŁOŻONYM JEZIOREM STAROGRODZKIM. REZERWACJE DO DNIA 9.09.2016 r.

www.ecwm.chdk.pl tel. 56 679 02 30; e-mail: ecwm@chdk.pl

 

11 .PROGRAM:

 • 00 – uroczyste otwarcie „SPOTKAŃ”–HALA SPORTOWA GIMNAZJUM NR 1 /ul. Szkolna 6/
 • 15 – rozpoczęcie prezentacji uczestników
 • od 13.30 – posiłek – obiad w miejscu imprezy w zależności od godziny występu
 • prezentacje artystyczne c.d.
 • 17.00 – podsumowanie, wręczenie dyplomów i upominków, zakończenie Spotkań
 • 17.30 – wspólna biesiada przy muzyce

 

 

Gospodarz Spotkań: Zespół Wokalny „NOWALIJKI” – ChDK

 

Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto Chełmno, Starostwo Powiatowe w Chełmnie i Firmę MONDI S.A..

 

Na uczestników czekamy w HALI SPORTOWEJ Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej 6, w niedzielę 9.10.2016 r. od godziny 9.00

Kolejność prezentacji i godziny posiłków zostaną podane w dniu „Spotkań”.

seniorzy

Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia