Pozdrowienia z miasta zakochanych
Monety chełmińskie
Certyfikaty
Oceń Urząd


statystyka
Newsletter
Najnowsze informacje z Chełmna.
Zapisz się do newslettera.
Zapisz się Wypisz się


Chełmno na Facebook
Strona główna     Newsy


Nawiązanie współpracy partnerskiej ze szkockim miastem Falkirk, 14.02.2017 r.

 

Podczas 16. Obchodów Dnia Świętego Walentego, tj. 14 lutego 2017 roku na rynku o godz. 15:30 został podpisany układ partnerski ze szkockim miastem Falkirk.

24 stycznia 2017 roku Rada Miasta Chełmna przyjęła stanowisko w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej ze szkockim miastem Falkirk zaś 10 lutego 2017 roku podjęła Uchwałę XXI/184/2017 nawiązującą współpracę partnerską między miastem Chełmno a hrabstwem i miastem Falkirk w Szkocji. Oficjalne podpisanie układu partnerskiego przez Burmistrza Hrabstwa i Miasta Falkirk - Pata Reid, Starostę Chełmińskiego - Zdzisława Gamańskiego, Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka,  Burmistrza Miasta Chełmna - Mariusza Kędzierskiego nastąpiło dnia 14 lutego 2017 roku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miast partnerskich Chełmna, tj. Hann.Münden -Niemcy, Letovic- Czechy, Kaniowa- Ukraina oraz miasta zaprzyjaźnionego- Świecia.

 


Związki Chełmna ze Szkotami mają wieloletnią tradycję i sięgają XVII wieku. Wtedy to do naszego miasta przybyli pierwsi emigranci prześladowani za wiarę w Szkocji. Powodem osiedlenia się w Chełmnie były również względy ekonomiczne, ponieważ Szkoci słynęli z zamiłowania do handlu. Do znanych rodów szkockich, które osiedliły się w Chełmnie należy wymienić Forbesów, Czatterów i Smithów. Wiele razy pełnili znaczące funkcje w mieście z urzędem Burmistrza włącznie. Ich doczesne szczątki spoczywają w chełmińskiej farze. Wprowadzili do miasta duże ożywienie gospodarcze oraz cieszyli się dużą sympatią i szacunkiem mieszkańców.

Od 2008 roku rozpoczęły się wspólne kontakty Chełmna z Falkirkiem. Wtedy to po raz pierwszy przyjechał do Chełmna obecny włodarz miasta Pat Reid. Następnie delegacja z Chełmna gościła w Szkocji. Później jeszcze dwukrotnie przebywali u nas goście z Falkirku, uświetniając swoimi występami chełmińskie walentynki. Godnym podkreślenia jest fakt, że Pat Reid 21 maja 2013r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem zasługi za pomoc w budowie repliki samolotu z okresu II wojny światowej i działań na rzecz Polonii zarówno tej z okresu wojny, jak i współczesnej emigracji.

 

Krótka charakterystyka miasta Falkirk

Falkirk– miasto w środkowej Szkocji, ośrodek administracyjny hrabstwa o tej samej nazwie, liczące ok. 32 tysiące mieszkańców, wraz z przyległymi miastami całe hrabstwo -  97 tys. Nazwa Falkirk wywodzi się podobno od pierwszego wybudowanego w mieście kościoła o charakterystycznym wyglądzie – fawe + kirk, czyli w szkockim - nakrapiany kościół. Chodzi o rodzaj użytego piaskowca, który w odpowiednim oświetleniu wydaje się cętkowany. Kościół ten nie dotrwał do czasów współczesnych. Prawa miejskie otrzymał w roku 1600. W XVIIIi XIX wieku Falkirk był potężnym ośrodkiem przemysłu ciężkiego. W ostatnich 50- ciu latach przemysł ciężki zaczął zanikać, a gospodarka miasta  obecnie opiera się na handlu  i turystyce. Pomimo tego Falkirk pozostaje siedzibą dla wielu międzynarodowych firm, np. takich jak Alexander Dennis, która jest największą firmą produkująca autobusy w Wielkiej Brytanii. Falkirk jest oddalony o 27,5 km od stolicy Szkocji Edynburga oraz 33 km od Glasgow. Miasto ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne z  tymi ośrodkami.

Główną atrakcją hrabstwa jest winda dla statków, która umożliwia pokonanie 24-metrowej różnicy poziomów wody między kanałami na kanale Union i Forth and Clyde. Falkirk Wheel – „diabelski młyn z Falkirk” będący oryginalną konstrukcją inżynierską, a przede wszystkim świetnym projektem architektonicznym, jest dużą atrakcją turystyczną od zakończenia budowy w 2002 roku. W pobliżu windy znajdują się pozostałości Wału Antoninusa.

Współpraca  miasta Chełmna z Falkirkiem może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności Chełmna. Kontakty obustronne ośrodków wpłyną korzystnie na sferę turystyczną, edukacyjną, kulturalną oraz– gospodarczą naszego miasta.


"POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY HRABSTWEM I MIASTEM FALKIRK - SZKOCJA A POWIATEM CHEŁMIŃSKIM – RZECZPOSPOLITA POLSKA ORAZ MIASTEM CHEŁMNO - RZECZPOSPOLITA POLSKA

Hrabstwo i miasto Falkirk, Szkocja

reprezentowane przez Pat Reid - Provost


Powiat Chełmiński, Rzeczpospolita Polska,

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Chełmnie reprezentowany przez:

Zdzisława Gamańskiego – Starostę Chełmińskiego

Wojciecha Bińczyka – Wicestarostę Chełmińskiego


Miasto Chełmno, Rzeczpospolita Polska

reprezentowane przez Mariusza Kędzierskiego - Burmistrza

zwane dalej Stronami

- świadome potrzeb i znaczenia międzynarodowej i międzyregionalnej współpracy,

w szczególności partnerstwa na szczeblu lokalnego samorządu w procesie integracji europejskiej;

- kierując się normami prawnymi zgodnie z kodeksem prawnym państw zaprzyjaźnionych miast i uwzględniając poszanowanie interesów państw Stron;

- sprzyjając tworzeniu i rozwojowi owocnej współpracy na poziomie samorządów, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, zespołów kulturalno- artystycznych, organizacji sportowych, instytucji edukacji, ochrony zdrowia;

- będąc przekonanymi, że budowanie dwustronnych kontaktów będzie sprzyjać wzmocnieniu już istniejących przyjaznych stosunków i rozwojowi długoterminowego partnerstwa opartego na zasadach równości i wzajemnej korzyści,

uzgodniły, co następuje:

§ 1. Zapoczątkować długoterminowe, przyjazne i wzajemnie korzystne stosunki między Hrabstwem i miastem Falkirk a Powiatem Chełmińskim oraz miastem Chełmno w obszarach:

1. Kultury, sportu i turystyki poprzez:

- współpracę między zespołami, stowarzyszeniami kulturalnymi, organizacjami animacji,

kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi;

- organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych;

- wymianę przedstawicieli zespołów sportowych, zespołów artystycznych;

- współpracę bibliotek, muzeów i domów kultury;

- współpracę w zakresie opieki nad zabytkami historii i kultury;

- współpracę w zakresie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki;

- współpracę w różnych obszarach sztuki;

- wzajemne poznawanie tradycji ludowych i narodowych;

- prezentację wartości intelektualnych i historycznych poprzez organizację wystaw, odczytów

i konferencji,

2. Edukacji poprzez:

- współpracę pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi,

- wymianę uczniów i studentów,

- wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania programów oświatowych i innych projektów.

§ 2. Strony będą wspierać wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnej samorządności i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3. Współpraca będzie sprzyjać wymianie doświadczeń w dziedzinach przemysłu, handlu, ekologii, a także w budowaniu bezpośrednich kontaktów w różnych obszarach i dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

§ 4. Współpraca może być rozszerzona o inne obszary, będące w centrum zainteresowania obu Stron.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarte jest na czas nieokreślony. Strony mogą wypowiedzieć Porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będą aneksy do niniejszego Porozumienia.

§ 7. Kwestie sporne dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane polubownie w drodze wzajemnych konsultacji Stron.

§ 8. Niniejsze Porozumienie sporządzono w Chełmnie, dnia 14.02.2017 r. w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym teksty te posiadają jednakową moc."

  


Warto zobaczyć:

Dawni mieszkańcy miasta -  Szkoci, zobacz>>>

Występ zespołu szkockiego podczas IX Obchodów Dnia Świętego Walentego w 2010 roku, zobacz>>>

Budżet obywatelski

Walentynki Chełmińskie 2017

Zapraszamy do Chełmna

Chelmno-7-cudow-Polski

Chełmiński Dom Kultury

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Miejska Biblioteka Publiczna

e-chelmno.pl

Prezentacja ECWM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

lgd-chelmno

poland24h

Targi Turystyczne

Razem dla regionu

Po obu stronach Wisły

chelmno.com.pl

moje-chelmno.pl

Index firm

Chełmiński serwis gospodarczy

Lokalny portal ogłoszeniowy

Gazeta pomorska

www.chelmno.info

Media o Chełmnie

opłać parkowanie w CCH za pomocą komórki

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

2017-rokiem rzeki Wisły


Copyright © 2008 chelmno.pl
projekt i wykonanie: Logonet


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X